КОНТАКТИ

град Попово, п.к. 7800, улица „Райна Княгиня“, №4, област Търговище. Тел.: 0608/42663 – Директор, 0608/43418 – ЗАС e-mail: info-2540102@edu.mon.bg , ko_school@abv.bg  www.kliment-popovo.com Email Искам да попитам относно … SUBMIT